Trädbeskärning 

Det bästa du kan ge dina träd är en planerad och regelbunden beskärning. Vi beskär prydnadsträd och fruktträd utifrån dina önskemål och det som bedöms vara det bästa för ditt unika träd.

Du får genom vår omsorg inte bara glädje av ditt träd utan också en god växtekonomi.

Vi arbetar för en god trädvård där beskärningens syfte är att skapa fungerande och vackra träd. Ingreppen bör utföras med hänsyn till flera faktorer som; växtslag, sort, ålder, tillväxt, funktion, placering, hälsa samt tidigare utförda beskärningar.


Rutavdrag

Trädbeskärning ger dig 50% avdrag på arbetskostnaden. Växtvård

 • Vi beskär vid rätt årstid
 • Vi strävar efter att göra små sår och på rätt sätt  för att främja sårläkning och minimera rötangrepp
 • Vi använder beskärningsverktyg av hög kvalité vilket ger fina sårytor och snabb läkning
 • Vi använder inte sårförslutningsmedel
 • Vi rengör verktygen för att undvika smittspridningTjänster

 Planteringsbeskärning

 • Syftar till att ge förutsättningar för en bra etablering. Kraftig beskärning ska undvikas eftersom växten behöver mycket energi via lövverket för att tillgodose rotutveckling och snabb etablering

Uppbyggnadsbeskärning 

 • Syftar till att styra trädets utveckling och skapa förutsättningar för ett välbyggt och friskt träd

Underhållsbeskärning 

 • Syftar till att hålla det utvecklade grenverket i skick och att fruktträd fortsättningsvis ger frukt av god kvalitet

Föryngringsbeskärning 

 • Syftar till att få igång tillväxten och/eller föryngring av fruktved. Vanlig orsak till stagnerad tillväxt är eftersatt skötsel, ålder eller att ungträdet inte kommit igång efter planteringen

Formbeskärning 

 • Syftar till att varje år beskära trädet enligt en bestämd form t.ex. klot, figur, pyramid eller spaljering


                                                                                                                             

Hamling 

 • Syftet med hamling är att hålla storvuxna träd små. Lämpliga träd att hamla är pil, lind, ask och alm

Ympning

 • Ta vara på gamla friska äppelträd och ympa om dem med flera sorter efter dina behov. Möjligheterna är många och man bör fundera en extra gång innan man tar bort ett gammalt fruktträd
 • Ett utrymmeskrävande träd kan ympas om med flera svagväxande sorter som mognar under olika tider för att ha tillgång till frukt en stor del av året 
 • Ibland blir man tvungen att ta bort stora grenar på ett fruktträd med rötangrepp som följdproblem. Ett sätt att förebygga detta är att sätta in ett antal barkympar i snittytan för att på detta sätt få en bra läkning av sårkanten
 • Vi erbjuder barkympning from slutet av april tom början av juni

 Beskärningskurs 

 • Vill du lära dig mer om beskärning erbjuder vi beskärningskurser på plats i din trädgård