Beskärning 

De flesta av dina växter behöver beskäras regelbundet för att uppfylla dina förväntningar. Du får genom vår omsorg inte bara glädje av dina växter utan också en god växtekonomi.

Vi arbetar för en god växtvård där beskärningens syfte är att skapa fungerande och vackra växter. Ingreppen bör utföras med hänsyn till flera faktorer som; växtslag, sort, ålder, tillväxt, funktion, placering, hälsa samt tidigare utförda beskärningar.


Rutavdrag

Beskärning ger dig 50% avdrag på arbetskostnaden. 
Vi beskär följande växtslag

 • Prydnadsbuskar
 • Häckar
 • Rosor
 • Klätter- kläng och slingerväxter
 • Barrväxter
 • Bärbuskar
 • Formklippta figurer

Växtvård

 • Vi beskär vid rätt årstid
 • Vi strävar efter att göra små sår och på rätt sätt för att främja sårläkning och minimera rötangrepp
 • Vi använder beskärningsverktyg av hög kvalité vilket ger fina sårytor och snabb läkning
 • Vi använder inte sårförslutningsmedel
 • Vi rengör verktygen för att undvika smittspridningTjänster

Uppbyggnadsbeskärning

 • Syftar till att styra växtens utveckling och bygga upp en välförgrenad växt med plats för många blomanlag

Underhållsbeskärning 

 • Syftar bland annat till att gynna blomning och fruktsättning. Förebygga sjukdomar och åldrande och att hålla tillbaka storleken

Föryngringsbeskärning 

 • Syftar till att föryngra en växt som har dålig blomning, är kal och risig eller sjuk

Formbeskärning 

 • Syftar till att varje år beskära växten enligt en bestämd form t.ex. klippt häck, klot, figur, pyramid