Bakgrund

Fridenfeldt Din trädgårdspartner är en del av Fridenfeldt & Partner AB. Anna Fridenfeldt äger och driver bolaget.

Affärsidé

Vi erbjuder professionella trädgårdstjänster; rådgivning, design, anläggning och skötsel. Våra kunder är privatpersoner, företag och föreningar. Företaget är verksamt i Uppland och utgår från Knivsta.

Målsättning

Vi är ett familjeföretag med stort engagemang för kunden. Det centrala i vår verksamhet är att ge bästa personliga service utifrån kundens önskemål och förutsättning. Vi ser till helheten och värdesätter kvalitet och långsiktighet. Nöjda kunder är det som motiverar oss mest!

Kompetens

Vi har utbildning och kompetens att formge, anlägga och sköta gröna miljöer med spetskompetens inom växtanvändning.

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt och målmedvetet för en grön miljö och långsiktig hållbar utveckling, och eftersträvar att göra så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi ska som en naturlig del av vårt arbete bedriva ett aktivt och förebyggande miljöarbete som gynnar naturens kretslopp.

Vi ska arbeta för en god markvård, använda friskt och härdigt växtmaterial samt värna den biologiska mångfalden.

Vi ska använda miljövänliga maskiner, material, metoder och produkter. Vår maskinpark uppdateras efter hand och vi arbetar aktivt med att hitta de alternativ som är bäst för miljön och samtidigt passar vår verksamhet.

Vi använder alkylatbensin för att spara på miljön och vår egen hälsa. Alkylatbensinen innehåller inga s.k. aromater eller olefiner vilket bl.a. innebär att cancerogena, svårnedbrytbara och giftiga s.k. polycykliska aromatiska kolväten (PAH), minskar upp till 90% i utsläppen. Alkylatbensinen ger dessutom minskade kväveoxidutsläpp och mindre bidrag till marknära ozon.

Vi ska i möjligaste mån hålla nere bilresorna och minska dess utsläpp genom planering och EcoDriving.

Vi skickar e-faktura till våra kunder för att minska vår miljöpåverkan.


Varmt välkommen!

Anna Fridenfeldt

Fridenfeldt & Partner AB 

 Edavägen 37 

 741 93 Knivsta

Telefon: 0760-882622 

 E-post: info@fridenfeldt.se 

 Web: www.fridenfeldt.se


Org.nr 556804-6809 

 Bolaget har F-skattsedel