Trädgårdsdesign

Vi hjälper dig att designa din unika utomhusmiljö. Våra uppdrag är varierande, det kan gälla större ytor som en hel trädgård eller innergård men även avgränsade delar som planteringsyta, altan och balkong.

Designarbetet föregås av en konsultation där vi träffas i er trädgård och tillsammans går igenom era behov och önskemål. Underlaget används sedan i det fortsatta arbetet.

Formgivningen bygger på ett aktivt sammarbete där vår uppgift är att konkretisera dina önskemål och samtidigt ”bygga in” våra idéer om hur man kan ta tillvara de möjligheter som den befintliga miljön erbjuder. Dina förberedelser och medverkan är en viktig förutsättning för ett lyckat resultat.Tjänster

Grundplan

 • Ev. beställning av tomtkarta. Skalenlig i lämplig skala utfärdad i tusch.
 • Inmätning av tomt, byggnader, objekt. inmätning av höjdskillnader ingår inte.

Idéskiss

 • Skalenlig i lämplig skala t.ex. 1:50, 1:100 eller 1:200, utfärdad i tusch. 
 • Övergripande rumsplanering som ger dig förslag till nya funktioner och ytor.

Dispositionsplan

 • Skalenlig i lämplig skala t.ex. 1:50, 1:100 eller 1:200, utfärdad i tusch. 
 • Detaljerad plan över hur funktioner och olika typer av ytor t.ex. uteplatser, gångar, planteringsytor, lekytor sammanfogas till en praktisk och trivsam helhet. 
 • Förslag på ett antal karaktärsväxter och materialval till de hårdgjorda ytorna. Presentationsmaterial med bilder.
Planteringsplan 

 • Skalenlig i lämplig skala t.ex. 1:50, utfärdad i tusch.
 • Detaljerad plan över de ingående växterna för planteringsytan.
 • Växtförteckning; svenskt- och vetenskapligt namn, antal, egenskaper, färg, höjd, blomning, kvalitet/storlek, planteringsavstånd.
 • Presentationsmaterial med bilder.

Växtförslag 

 • Förslag på ett antal växter för planteringsytan, t.ex. enstaka rabatt, kruka eller hela trädgården. 
 • Växtförteckning; svenskt- och vetenskapligt namn, antal, egenskaper, färg, höjd, blomning, kvalitet/storlek, planteringsavstånd.
 • Presentationsmaterial med bilder.